BYTOVÝ DŮM ŠPALÍČEK

místo: Poděbrady

projekt: 2006

realizace: 2007


Jedná se o třípodlažní nepodsklepený

objekt cca 26 x 14m. V objektu je umístěno

6 bytů, 1. NP je využito pro komerční účely.

Objekt částečně vyplňuje prostor mezi

ulicemi Na Valech a Husova. Z hlediska

osazení domu bylo navrženo takové řešení,

které výrazně nepřekročí hladinu zástavby

v daném místě. Zadáním bylo vytvořit

nadčasovou stavbu z tradičních

materiálů.