Projekční kancelář INPROJEKT, spol. s r. o. se sídlem v Poděbradech, nabízí všem investorům

komplexní projektové a inženýrské služby. Založena v roce 1992 jako nástupnická organizace státního

podniku UNIPROJEKT Poděbrady. Od založení se firma podílí na úspěšné realizaci několika stovek

investičních akcí z oboru  průmyslových, občanských i bytových staveb. Nabízíme Vám spolehlivost

a kvalitu.


Ing. Martin Píša

Jednatel

Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, osvědčení o autorizaci č. 0002772

Email: pisa@inprojekt-podebrady.cz

Tel.:  606 625 801


Ing. arch. Tereza Kovářová

Architekt, projektant

Email: kovarova@inprojekt-podebrady.cz

Tel.:  775 206 077


Ing. Jan Spěváček

Projektant

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, osvědčení o autorizaci č. 0000881

Email: spevacek@inprojekt-podebrady.cz

tel.:  607 012 130


Ing. Jaroslava Hofová

Projektant

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, osvědčení o autorizaci č. 0001066

Email: hofova@inprojekt-podebrady.cz

Tel.:  723 449 503